Dự án cao tốc TP HCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY

Một trong những dự án tiêu biểu là hệ thống màn hình hiển thị của Trung Tâm Điều hành giao thông (ITS) Đường Cao Tôc Thành Phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây mới được hoàn thiện đưa vào sử dụng. Với đòi hỏi cao cho chất lượng hình ảnh, các sản phẩm của tập đoàn Mitsubishi Electric luôn là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho các giải pháp về hiển thị hình ảnh.

r sports betting

Trung tâm điều hành giao thông (ITS) ) Đường Cao Tôc Thành Phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây