Quan hệ cộng đồng

Ngay từ khi thành lập, Khai Quốc đã xem những hoạt động đóng góp xã hội là một phần trách nhiệm của công ty đối với cộng đồng. 
Khai Quốc luôn luôn tích cực dùng những hoạt động ý nghĩa đóng góp sức mình cùng xây dựng xã hội càng tốt đẹp hơn:


- Quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bằng vật chất:

r sports betting

 
- Tổ chức từ thiện đến thăm tặng quà cho đồng bào miền trung gặp thiên tai lũ lụt

 

r sports bettingr sports bettingĐoàn từ thiện Khai Quốc đến Quảng Bình năm 2016

r sports bettingr sports betting

Đoàn từ thiện Khai Quốc đến Quảng Bình năm 2013

- Duy trì truyền thống tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại bênh viện Nhi, thành phố Hà Nội 

r sports betting