Dự án màn hình ghép tại Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung

Năm 2019 Phòng họp của Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung được đầu tư trang thiết bị màn hình ghép kích thước lớn.Công ty Khai Quốc vinh dự là đơn vị cung cấp thiết bị và giải pháp toàn diện cho dự án này. 

r sports betting

 r sports betting

Quá trình lắp đặt hệ thống

 

  r sports betting r sports betting